Deelname

Ongeveer een jaar geleden hebben ouders in Rotterdam en omgeving thuis van het Centrum voor Jeugd en Gezin/consultatiebureau een folder ontvangen met informatie over het Vest-onderzoek en de vragenlijst met aan het eind daarvan een toestemmingsformulier. Op dit formulier kon aangegeven worden of er toestemming werd gegeven voor deelname aan het Vest-onderzoek. Wij willen alle deelnemende ouders heel hartelijk bedanken voor hun bereidheid om mee te doen! En wij hopen dat de kinderen van deze ouders veel plezier heeft gehad van de strandbal die als bedankje werd uitgedeeld op het Centrum voor Jeugd en Gezin/consultatiebureau.

We hopen dat wij nog steeds kunnen rekenen op de deelname van deze ouders aan het Vest-onderzoek. Als laatste onderdeel van het Vest-onderzoek wordt weer gevraagd om opnieuw een vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer ?? minuten in beslag nemen.

Op het toestemmingsformulier kon destijds aangegeven worden of men de laatste vragenlijst op papier of digitaal wilde invullen . De mensen die de vragenlijst per post toegestuurd krijgen, kunnen hem ingevuld terugsturen met de bijgeleverde antwoordenvelop. Hier hoeft u geen postzegel op te plakken. De mensen die de vragenlijst digitaal willen invullen, krijgen een uitnodiging via e-mail toegestuurd met een link waar u mee naar de vragenlijst wordt doorgestuurd.

Als destijds is gekozen voor een vragenlijst op papier, en men wilt het liever digitaal invullen – of andersom – dan kan er contact opgenomen worden met de onderzoeker.

Deelname aan dit vervolg van het Vest-onderzoek is vrijwillig. Als u niet wilt of kunt deelnemen, zal dat geen enkel gevolg hebben voor de begeleiding en/of zorg voor uw kind.