VEST-onderzoek

De dataverzameling van het Vest-onderzoek is inmiddels afgerond. Momenteel worden de resultaten geanalyseerd.

Centra voor Jeugd en Gezin/consultatiebureaus in Rotterdam en omgeving werkten mee aan het Vest-onderzoek. In de periode april 2010 – april 2011 hebben ouders van hen een vragenlijst ontvangen voor hun 2-jarige peuter. Deze vragenlijst wordt onderzocht in het Vest-onderzoek. Het is belangrijk dat de vragenlijsten die gebruikt worden op Centra voor Jeugd en Gezin/consultatiebureaus van goede kwaliteit zijn. Voordat er een nieuwe vragenlijst ingevoerd kan worden, moeten we daarom eerst vaststellen of deze van goede kwaliteit is.

Alle ouders die toestemming hebben gegeven voor deelname aan het Vest-onderzoek kregen vanaf april 2011 een tweede vragenlijst toegestuurd. Aan hen werd gevraagd om deze in te vullen. Deze vragenlijst lijkt heel erg op de vragenlijst die al eerder is ingevuld, maar bevatte dit keer een aantal vragen over de zorg die het kind het afgelopen jaar eventueel heeft ontvangen. Met deze vragenlijst willen we bekijken hoe de gezondheid en ontwikkeling van kinderen in het tussenliggende jaar is verlopen.

In het Vest-onderzoek worden twee groepen met elkaar vergeleken. Eén groep ouders heeft een bestaande vragenlijst ingevuld, de andere groep ouders heeft een nieuwe vragenlijst ingevuld. Aan de hand van de ingevulde gegevens wordt er onderzocht of er verschil is tussen de groepen wat betreft de ontvangen zorg en de gezondheid en ontwikkeling van het kind.

Het Erasmus MC en de GGD Rotterdam-Rijnmond  voeren het Vest-onderzoek uit in samenwerking met CJG Rijnmond, Aafje, Careyn en de Zellingen.

Het vest-onderzoek is geregistreerd in het Nederlands Trial Register: Current Controlled Trials NTR2035. De registratie is ook terug te vinden op de website van de World Health Organization. ZonMw heeft subsidie verleend voor de uitvoering van dit onderzoek.Kind4