Vertrouwelijkheid

Met uw gegevens wordt vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan. Alleen de onderzoekers die bij dit onderzoek betrokken zijn, kunnen deze gegevens inzien. De verzamelde persoonsgegevens zijn vervangen worden door een codenummer. De gegevens zijn daardoor dus niet meer naar u te herleiden. Alleen de onderzoekers kunnen achterhalen welke gegevens bij welke persoon horen. De antwoorden op deze vragenlijst worden niet doorgegeven aan het Centrum voor Jeugd en Gezin/consultatiebureau, of een andere hulpverlener.

De gegevens van de vervolg-vragenlijst worden bewaard door de onderzoekers van het Erasmus MC en de GGD Rotterdam-Rijnmond. De adresgegevens die aan het begin van het onderzoek zijn opgegeven werden gebruikt om de vervolg-vragenlijst toe te sturen.

Voor dit onderzoek is een verklaring van geen bezwaar afgegeven door de Medisch Ethische Toetsings-Commissie van het Erasmus MC. Dit betekent  dat er een check heeft plaatsgevonden op zorgvuldigheid: concreet houdt dat in dat deelname aan dit onderzoek geen risico met zich meebrengt, dat deelnemers goed geïnformeerd worden en alle gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Kind1